Voorbereiding en toetsing van het verzoekschrift

Particulier recherchebureau Riscon denkt graag mee over de casus, voorafgaand aan het indienen van het verzoekschrift. Het gaat ons daarbij met name om het belang van de bewijsvoering, ofwel, waar valt bewijs uit te halen in het belang van uw zaak? Als specialist met jarenlange ervaring in bewijsvoering en bewijsbeslag geeft Riscon u advies over zaken als:

 

·Wat kan dienen als bewijs

·Waar kan het bewijs zich allemaal bevinden

·Hoe kan dit het beste worden omschreven in het verzoekschrift.

 

Riscon adviseert om de gezochte bewijsmiddelen zo expliciet mogelijk te beschrijven in het verzoekschrift en het beslag ook alleen op deze bewijsmiddelen betrekking te laten hebben om te voorkomen dat een beslaglegging naderhand door de rechter wordt opgeheven op grond van een zogenaamde ‘fishing expedition’. Meer informatie hierover treft u op onze website onder ‘Wettelijke grondslag’.

 

Ten behoeve van het opstellen van het verzoekschrift kan Riscon de concept versie toetsen aan haar ‘ervaringschecklist’. De ervaringschecklist is een verzameling van tekstuele aandachtspunten die wij hebben opgesteld naar aanleiding van onze praktijkervaring met de uitvoering van het conservatoir bewijsbeslag en jurisprudentie.

 

Copyright 2011 Riscon | Realisatie: Webdesignkampioen