Zoeken naar bewijs

Particulier onderzoeksbureau Riscon is sinds haar oprichting in 1996 reeds actief op het gebied van bewijsvergaring. Wij zijn ons er dan ook van bewust dat beslagene(n) die (opzettelijk) onrechtmatig handelen alle stukken die hiermee verband houden vaak op een ongebruikelijke, geheime plaats of onder een ongebruikelijke naam verbergen.

 

Onderzoek doen (in kasten kijken, papieren stukken beoordelen etc.) op een beslagadres is hoe dan ook noodzakelijk om te kunnen vaststellen wat wel en niet tot relevant bewijs kan behoren. Het is in onze ervaring nog niet voorgekomen dat een beslagene op verzoek van de deurwaarder het bewijs op eigen gelegenheid is gaan verzamelen, los van het feit dat dit niet wenselijk is omdat hij dan zelf de selectie bepaalt.

 

Voor de uitvoering van het bewijsbeslag kan de deurwaarder, door de overheid gekwalificeerde en bevoegd geachte particuliere onderzoekers meenemen, aangezien zij opereren onder beroepsvoorschriften (geheimhouding etc.), opgesteld door de overheid zelf. Hierdoor creëert men een waarborg voor onder meer de onafhankelijkheid en de geheimhouding van de bij het beslag betrokken partijen. Om de geheimhouding van hetgeen in beslag wordt genomen nog eens extra te waarborgen tekenen alle bij het beslag betrokken partijen een specifieke geheimhoudingsverklaring.

 

 

 

Copyright 2011 Riscon | Realisatie: Webdesignkampioen