Gerechtelijke bewaring

Riscon verzorgt de gerechtelijke bewaring:

• Kopiëren en selecteren van de in beslag genomen bescheiden en retourneren van de originele gegevens(dragers)
• Beveiligde, geconditioneerde opslag

In de meeste gevallen heeft het opgeslagen bewijs een hoge waarde. Het is vaker voorgekomen dat het bewijs dat bij Riscon was opgeslagen, meerdere miljoenen vertegenwoordigde. Op dit moment geldt volgens een uitspraak van de rechtbank in Haarlemdat gerechtelijke bewaring “naast het bieden van zekerheidsstelling van recht ertoe strekt verwaarlozing en tenietgaan van de zaak te voorkomen. Een gerechtelijk bewaarder heeft de plicht in onafhankelijkheid jegens de betrokken partijen als een goed huisvader voor het in gerechtelijk bewaringgestelde goed te zorgen”. Er bestaat (nog) geen richtlijn die aangeeft dat een bewaarplek zou moeten voldoen aan een bepaalde gradatie (organisatorische, bouwkundige en elektronische) beveiligingsmaatregelen. Riscon loopt hierop vooruit.

 

Artikel 709 lid 1 Rv “gerechtelijke bewaring:
“Op verzoek van degene die verlof vraagt tot het leggen van conservatoir beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn, of die op zodanige zaken reeds beslag heeft gelegd, kan de voorzieningenrechter die het verlof geeft of heeft gegeven of in het rechtsgebied van wiens rechtbank zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, bevelen dat zij tevens ter gerechtelijke bewaring zullen worden afgegeven aan een door voorzieningenrechter aan te wijzen bewaarder.”

Rechtbank Haarlem 5 februari 2008 (LJN: BC4027/zaaknummer 142530 / KG ZA 08-28):
“Gerechtelijke bewaring is een conservatoire maatregel die naast het bieden van zekerheidsstelling van recht ertoe strekt verwaarlozing en tenietgaan van de zaak te voorkomen”. “Een gerechtelijk bewaarder heeft de plicht in onafhankelijkheid jegens de betrokken partijen als een goed huisvader voor het in gerechtelijk bewaring gestelde goed te zorgen”.

 
 

Copyright 2011 Riscon | Realisatie: Webdesignkampioen