Wettelijke grondslag

Op 29 april 2004 vaardigde de Europese Unie een richtlijn (2004/48/EG)uit betreffende maatregelen, procedures en rechtsmiddelen, die gebruikt kunnen worden om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen.

De richtlijn is geïmplementeerd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Titel 15 (artikelen 1019 tot en met 1019i) en in werking getreden op 1 mei 2007.
Bij de implementatie is aansluiting gezocht bij het bestaande
artikel 843a Rv., dat een regeling bevat voor het vorderen van schriftelijk bewijs.

Verdere informatie kunt u ook vinden in de beslagsyllabus.

 

De beslagsyllabus is er in de eerste plaats voor bedoeld om door de rechtbanken te worden gebruikt als handleiding bij de beoordeling van beslagrekesten. Verder bevat de beslagsyllabus informatie voor de advocatuur omtrent de eisen die de rechtbanken met betrekking tot beslagrekesten stellen.
De beslagsyllabus wordt gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het LOVC (het Landelijk overleg van de voorzitters van de sectoren civiel van de rechtbanken).

 

Copyright 2011 Riscon | Realisatie: Webdesignkampioen